ff

jhj

folia

cfgdfg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Hit Counters
Free Hit Counters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNA

ISSN 0354-6039                                                    UDK 80+82(05)

RIJEČ

Časopis za nauku o jeziku i književnosti

Redakcija

Marko CAMAJ (Nikšić), Bojka ĐUKANOVIĆ (Nikšić), Rajka GLUŠICA (Nikšić), Slobodan GRUBAČIĆ (Beograd), Pasquale GUARAGNELLA (Bari), Vesna KILIBARDA (Nikšić), Marija KNEŽEVIĆ (Nikšić), Rade KONSTANTINOVIĆ (Beograd), Dragan KOPRIVICA (Nikšić), Zorica RADULOVIĆ (Nikšić), Svein MONNESLAND (Oslo), Jean Jacques TATIN-GOURIER (Tours), Lidija TOMIĆ (Nikšić), Boguslaw ZIELINSKI (Poznanj)

Glavna urednica
Rajka GLUŠICA

Sekretarski poslovi